Ingatlanjog
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok
1959. év IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról
1998. évi XI. tv. az ügyvédekről
32/2003 (VIII.22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
40/2001. (XI. 7.) PM rendelet az illeték megállapításának mellőzéséről
18/2000. (V. 9.) PM rendelet az új illetékbélyegek forgalomba hozataláról
32/1999. (XII. 22.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről
1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
4/1971. (II. 8.) Korm. rendelet a lakbér-hozzájárulásról
1997. évi XXX. tv. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú támogatásokról
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről
1996. évi CXIII. tv. a lakástakarék-pénztárakról
215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról
47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakástakarék-pénztár általános szerződéses feltételeiről
1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
135/2003 (VIII.29.) Korm. rendelet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról
1976. évi 24. tv. a kisajátításról
62/1999 (VII.21.) FVM rendelet a földhivatalokról
85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
1988. évi XXIV. tv. a külföldiek magyarországi befektetéseiről
7/1996 (I.18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről